•    

 • Tuyển Dụng Dev PHP, React, Java, Python, Javascript

  – Hồ sơ người tìm việc cập nhật liên tục theo từng phút. Mỗi tháng có hơn 100 ứng viên là kỹ sư công nghệ thông tin đi làm được ngay
  – Hỗ trợ nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên theo từng lĩnh vực chuyên môn.
  – Dễ dàng tìm kiếm ứng viên theo từng công việc, địa điểm, trình độ.

  Cần là có, Nhà tuyển dụng hãy gọi ngay để có những ứng viên tốt nhất với công việc đang cần.

  Liên hệ: 0859498558