•    

 • Ngôn ngữ Lập trình hướng đối tượng C++

  Đối tượng tham gia:

  – Sinh viên CNTT, sinh viên các ngành gần CNTT trong các trường Trung cấp – Cao đẳng – Đại học trên cả nước;

  – Nhân viên phát triển ứng dụng trên các thiết bị điện tử tại các doanh nghiệp;

  – Học sinh THCS, THPT có niềm đam mê lập trình hệ thống;

  Thông tin khoá học:

  – Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên hiểu sâu bài học;

  – Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên;

  – Thời gian học linh động, phù hợp cho giảng viên và học viên.

  • Học online Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hoặc Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật
  • Thời gian 24 buổi, từ 19:00 – 21:00 hoặc 20:00 – 22:00
  •  Học phí: 1.200.000 / 1 khoá.