•    

 • Xây dựng Website căn bản

  AI CŨNG CÓ THỂ THAM GIA

  • Bất kỳ ai có niềm yêu thích với kỹ năng lập trình
  • Các bạn Sinh viên các ngành nghề khác đang tự tìm tòi bắt đầu học lập trình
  • Người đi làm trong các ngành kỹ thuật mà kỹ năng lập trình có thể giúp tăng hiệu suất làm việc
  • Học sinh có dự định tham gia ngành lập trình trong tương lai, và muốn chuẩn bị tốt nền tảng căn bản
  • Các bạn sinh viên CNTT chưa nắm vững kiến thức lập trình nền tảng, không code được sản phẩm, tư duy lập trình yếu muốn học thêm để bổ sung kỹ năng và kiến thức căn bản

   KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

  • Hiểu được cấu trúc của tài liệu HTML
  • Sử dụng được các thẻ HTML cơ bản và nâng cao
  • Sử dụng được CSS để tùy chỉnh trang Web
  • Áp dụng được các kỹ thuật bố cục trang Web với CSS
  • Sử dụng được Bootstrap để thiết kế giao diện website
  • Áp dụng được các nguyên tắc thiết yếu của UX/UI
  • Tự xây dựng các ứng dụng front-end phục vụ cho các mục đích khác nhau
  • Tham gia được vào vị trí Chuyên viên Thiết kế Website tại doanh nghiệp.

  THỜI GIAN HỌC

  • Học online trực tiếp với anh chuyên gia
  • Tổng: 24 buổi (2 tháng)
  • 3 buổi/tuần (Thứ 2, thứ 4, thứ 6 hoặc Thứ 3, thứ 5, thứ 7)
  • Mỗi buổi học 2 tiếng: 19:00 – 21:00 hoặc từ 20:00 – 22:00
  • Học phí cho toàn bộ khoá học: 2.400.000
  • Khai giảng: 29/5/2021
  • Hãy đăng kí ngay theo số: 0859498558