•    

  • Học để đi làm Lập trình viên sau 3 tháng

    Chương trình học mở ra cơ hội ĐI LÀM NHANH NHẤT trong ngành CNTT đã được thiết kế dành riêng cho bạn tại Lập trình TríAnh. Chỉ với tối đa 6 tháng, người học có thể sử dụng kiến thức, trải nghiệm và chứng chỉ (được cấp khi hoàn thành khóa học) để nhanh chóng đi làm. Tham gia ngay:

    • Nếu bạn là người mong muốn được tự chủ
    • Nếu bạn là người khát khao được thay đổi công việc đang nhàm chán
    • Nếu bạn muốn thử thách thực tế và học hỏi CNTT bằng trải nghiệm