•    

  • Tốt nghiệp khóa học React Native của Lập trình TríAnh cơ hội nghề nghiệp mở rộng

    Ngày 5/4/2021 lại một khoá React Native tốt nghiệp, 100% các học viên đều được Lập trình TríAnh giới thiệu đi làm về React JS hoặc React Native. Đây là một thành công đối với khoá học. Toàn bộ nội dung trong công việc tại công ty đều được các học viên học trong lớp Lập trình TríAnh, do vậy các học viên bắt nhịp với công ty nhanh.

    Chúc các bạn đang và sẽ thành công hơn nữa trên con đường Dev React!