Ngôn ngữ Lập trình hướng đối tượng C++

Đối tượng tham gia:

– Sinh viên CNTT, sinh viên các ngành gần CNTT trong các trường Trung cấp – Cao đẳng – Đại học trên cả nước;

– Nhân viên phát triển ứng dụng trên các thiết bị điện tử tại các doanh nghiệp;

– Học sinh THCS, THPT có niềm đam mê lập trình hệ thống;

Thông tin khoá học:

– Khóa học tập trung đào tạo kỹ năng lập trình cho học viên hiểu sâu bài học;

– Môi trường chuyên nghiệp, trao đổi thân thiện, cởi mở với Giảng viên;

– Thời gian học linh động, phù hợp cho giảng viên và học viên.

  • Học online Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 hoặc Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật
  • Thời gian 24 buổi, từ 19:00 – 21:00 hoặc 20:00 – 22:00
  •  Học phí: 1.200.000 / 1 khoá.